Fisik: Pozivamo žene da se više uključe u politički život

Zorica Fisik

U današnje vrijeme biti supruga, majka, domaćica, oslonac i vodilja jedne porodice zaslužuje i pohvalu i divljenje. Pokret za Promjene se od svog osnivanja zalaže da se uloga žena u društveno – političkom životu i radu poveća, da se žene uključe mnogo više, da budu zastupljene kako u samom političkom radu tako i na odgovarajućim mjestima i da napokon problem žena bude uopšte i problem društva i cjelini.

Nažalost žene su i dalje žrtve nasilja, nadležne državne službe taj problem i dalje olako shvataju, i dalje guraju pod tepih, i o problemu nasilja se obično sjete da pričaju kad kad se desi neki tragični ishod.

Ono što gotovo svakodnevno dobijamo kao pritužbu žena jeste veoma loš odnos poslodavaca, a imajući u vidu da najveći broj žena radi u uslužnim djelatnostima, trgovini, ugostiteljstvu i slično, uslovi rada su u toj oblasti veoma teški, plate mizerne, bez slobodnih dana, godišnjeg odmora i uz veoma ružno i nepristojno ophođenje većine poslodavaca prema pripadnicama nježnijeg pola.

Koliko se Vlada i njeno resorno ministarstvo neozbiljno i nedostojno ophodi prema ženama najbolje potvrđuje slučaj majki korisnica naknada. Naime, ta ista Vlada im je u datom trenutku omogućila pravo na doživotnu naknadu da bi nedugo zatim na neprimjeren način to pravo ukinula. Da je Vlada efikasna u borbi sa opštim kriminalom i kriminalcima u svojim redovima kao što je bila efikasna u načinu oduzimanja naknada majkama sigurno bi danas bili mnogo sređenije i bogatije društvo.

Kada bi žene imale odlučujuća mjesta u državnim strukturama i vlasti sigurni smo da bi svi ovi problemi bili mnogo manji. Ovako nam ostaje da se borimo i zalažemo da žene danas, u 21. vijeku imaju ista prava kao i muškarci , da problem žena bude prepoznat na vrijeme i da se uozbilje državne službe na svaki problem porodičnog nasilja.

Zato pozivamo žene da se više uključe u politički rad onih organizacija i partija koje ih istinski podržavaju a to Pokret za Promjene svakako jeste.  

 

Zorica Fisik

Predsjednica mreže žena O.O. PZP Bijelo Polje