DF Cetinje: Predugo je Cetinje bilo pozornica loših DPS vizionara

Demokratski front Cetinje

Demokratski front Cetinje želi da saopšti građanima Prijestonice da je DPS degradirao lokalnu upravu te da je ona pretvorena  u partijsko leglo DPS-ovih aktivista. Oni ljudi, koji svoj posao rade profesionalno, I koji su stručni I kvalifikovani, često ne mogu da dođu do izražaja te su primorani da cute, kako bi svoj posao sačuvali.

Lokalna uprava mora proći kroz transformaciju, koja ne znači gubitak radnih mjesta, već profesionalizaciju na svim nivoima. Od rukovodećih struktura do portira. Cilj je zadržati sposobne, radne i vrijedne ljude, koji svoj posao obavljaju profesionalno, bez obzira na partijsku pripadnost. Lokalna uprava mora predstavljati servis svih građana.

Učinićemo da lokalna uprava i sve njene službe prođu kroz proces departizacije, i dati prednost stručnim i školovanim ljudima sa menadžerskim sposobnostima, koji će imati viziju razvoja, i koji će umjeti da prave srednjoročne i dugoročne planove, i u skladu s njima da rukovode datim sekretarijatima i javnim službama;

Izvršićemo racionalizaciju broja zaposlenih u lokalnoj upravi, gradskim službama i preduzećima čiji je osnivač Prijestonica u skladu sa evropskim standardima, jer jer je 300% trenutna popunjenost u odnosu na standard;

 Neopravdano visoke plate lokalnih funkcionera korigovaćemo za 30% i napraviti racionalizaciju troškova telefona, reprezentacije, i smanjiti broj službenih automobila na neophodan nivo. Ova mjera će biti na snazi sve dok prosječna zarada u Cetinju ne dosegne vrijednost potrošačke korpe;

Učinićemo da model privatno-javnog partnerstva postane jedan od ključnih zamajaca za razvoj grada, koji će ubrzati realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, strateški važnih za Cetinje;

Omogućićemo zaposlenima, kroz partnerski odnos, da na adekvatan način riješe svoje stambeno pitanje, jer smo svjesni da samo zadovoljan radnik može pružiti svoj radni maksimum;

Predugo je Cetinje bilo pozornica loših DPS vizionara, koji su jedino imali dobru viziju za razvoj svog ličnog interesa. Čeka nas ogroman posao, a to možemo samo složno, I jako!

 

 

 

IZBORNI ŠTAB DF CETINJE, SAMO SLOŽNO, SAMO JAKO!