Bošnjak: Na Univerzitetu Crne Gore vlada mrak

Branka Bošnjak

Da na Univerzitetu Crne Gore vlada mrak govori činjenica da se svaka javno izgovorena slobodna riječ, koja nije na fonu menadžmenta Univerziteta a sada Vlade Crne Gore biva sakcionisana. Slobodnoumni sa stavom završe na Sudu časti i bivaju istjerani iz organa Univerziteta. Ostaju oni koji neće da talasaju i oni beskičmenjaci koji mijenjaju mišljenje kako "duvaju vjetrovi" sa vrha.  Ovaj mrak i ovo mrtvilo akademske zajednice postaje nesnosno, ali to je slika današnjeg cernogorskog društva.

Sa žaljenjem konstatujem da više na Univerzitetu Crne Gore ne stanuje duhovna, intelektualna elita, jer niko od tih nazovi intelektualaca nije spreman ni na malu žrtvu za opšte dobro. Jedan broj se privolio vlasti a najveci se povukao pred najezdom bahatih kvaziintelektualaca u svoju privatnost, vjerujući da će im se neko drugi suprostaviti, i da oni zato što su se povukli u sebe su amnestirani za postojeće stanje u društvu i na Univerzitetu. A ja upravo na njih upirem prst i kažem da su oni najkrivlji i da nemaju pravo na povlačenje i svoj lični konfor,  jer time pristaju na torturu, da ne kažem zločin  koji sprovode diletanti koji su se dokopali pozicija i koji uništavaju budućnost naše djece. Vremena jesu teška, možda će biti i gora ali ako ste intelektualci nemate pravo na ćutanje i na nesolidarnost prema onima koje žele ućutkati jer imaju svoj stav.