IZBORNI PROGRAM DF CETINJE - SAMO SLOŽNO, SAMO JAKO!

Demokratski front Cetinje

Pred nama je ogroman posao. Slijedi nam ozbiljna revizija načina na koji se grad vodio dosad. To podrazumijeva usmjeravanje dugoročnog razvoja grada u interesu njegovih građana. Želimo da Cetinje bude istinski Prijestonica Crne Gore, grad sa evropskim standardima života, uklopljen u tradicionalni, istorijski i kulturni milje. 

Naš zadatak je da Prijestonica živi po mjeri potreba njenih građana, Cetinjanki i Cetinjana.

Koliko odlučujemo o Cetinju, mi koji smo građani ovoga grada? O njegovom prostoru za savremene generacije, o sjećanju na njegov urbani i istorijski razvoj, koji čini njegovu posebnost, o budućem razvoju i generacijama, od kojih smo pozajmili ovo lijepo mjesto, da bismo im ga ostavili na dobrobit i radost.

 

Mi Cetinje vidimo kao:

 

 • Udobno mjesto za život, sa uređenom i kvalitetnom  infrastrukturom i visokim stepenom bezbjednosti;

 

 • Zajednicu, koja razvija društvenu i kulturnu koheziju i solidarnost, i bori se protiv svake vrste segregacije;

 

 • Grad koji će biti centar razvoja kreativnih biznis ideja i malih i srednjih preduzeća;

 

 • Grad centar crnogorske kulture. Grad kulturnog i vjerskog  turizma;

 

 • Grad, koji diše punim plućima, a ne grad koji se guši u neprijatnim mirisima;

 

 • Želimo razvoj velikih poljoprivrednih dobara na prostoru Cetinja, prije svega u proizvodnji zdrave, genetski nemodifikovane hrane;

 

 • Grad sa bogatim kulturnim životom, jakim institucijama i manifestacijama koje će se vidjeti i na evropskoj kulturnoj mapi; 


Prijestonica se mora transformisati u grad u koji će se dolaziti, a ne iz njega odlaziti. Postavlja se pitanje: kako to mislimo da uradimo? Zašto je naša vizija Cetinja bolja od drugih? 

Građani Prijestonice, ovo je naša ponuda iza koje čvrsto stojimo:

 

Legalnost 

Postojeća vlast je nelegitimna, jer nije utemeljena na izbornoj volji građana, već na ucjenama i korupciji, kupovini ljudskih duša namjerno dovedenih na rub egzistencije. Ne treba posebno govoriti o raznim štetnim ugovorima i tajnim odlukama, neispunjenim obećanjima, neracionalnim i nerealnim megalomanskim projektima. 

 • Zаto će legalnost biti osnovni princip rada nove lokalne uprave. Nova grаdska аdministrаcija radiće na stvаrаnju sistemа, koji se zаsnivа prije svega, nа odgovornosti, pravdi i pravičnosti, zatim otvorenosti u rаdu, brizi o jаvnom interesu i stručnosti; 
 • Jedna od prvih poteza nove vlasti biće Odluka o mjesnim zajednicama, kojom će se omogućiti reorganizacija mjesnih zajednica, kako bi na tom nivou lokalne samouprave građani sami birali svoje predstavnike, koji će biti dužni da se bave pitanjima od značaja za stanovnike tog područja; 
 • Praktikovaćemo instituciju gradskog referenduma za pitanja od interesa građana, a posebno ćemo ih konsultovati kada su u pitanju višemilionski projekati koje oni, kao poreski obveznici treba da finansiraju; 

 

Profesionalizacija lokalne uprave 

Lokalna uprava mora proći kroz transformaciju, koja ne znači gubitak radnih mjesta, već profesionalizaciju na svim nivoima. Od rukovodećih struktura do portira. Cilj je zadržati sposobne, radne i vrijedne ljude, koji svoj posao obavljaju profesionalno, bez obzira na partijsku pripadnost. Lokalna uprava mora predstavljati servis svih građana. 

Zato će Demokratski front preduzeti sljedeće mjere: 

 • Učinićemo da lokalna uprava i sve njene službe prođu kroz proces departizacije, i dati prednost stručnim i školovanim ljudima sa menadžerskim sposobnostima, koji će imati viziju razvoja, i koji će umjeti da prave srednjoročne i dugoročne planove, i u skladu s njima da rukovode datim sekretarijatima i javnim službama; 
 • Izvršićemo racionalizaciju broja zaposlenih u lokalnoj upravi, gradskim službama i preduzećima čiji je osnivač Prijestonica u skladu sa evropskim standardima, jer jer je 300% trenutna popunjenost u odnosu na standard; 
 • Neopravdano visoke plate lokalnih funkcionera korigovaćemo za 30% i napraviti racionalizaciju troškova telefona, reprezentacije, i smanjiti broj službenih automobila na neophodan nivo. Ova mjera će biti na snazi sve dok prosječna zarada u Cetinju ne dosegne vrijednost potrošačke korpe; 
 • Učinićemo da model privatno-javnog partnerstva postane jedan od ključnih zamajaca za razvoj grada, koji će ubrzati realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, strateški važnih za Cetinje; 
 • Omogućićemo zaposlenima, kroz partnerski odnos, da na adekvatan način riješe svoje stambeno pitanje, jer smo svjesni da samo zadovoljan radnik može pružiti svoj radni maksimum;

 

Investicije i privredna strategija 

Cetinje treba da bude centar, u kojem bi svako imao šansu da se oproba u kreiranju privatnog preduzetništva, sa istim šansama za sve. Prijstolnica i lokalna uprava više ne smiju da budu socijalne ustanove koje će konzervirati zatečeno stanje, bez ikakve ideje kako da ga riješi.

 

Zato će Demokratski front: 

 • Posebnu pažnju pokloniti mladim preduzetnicima, koji su svoj put našli u korišćenju savremenih tehnologija i IT industrije;
 • Bivše proizvodne pogone preuredićemo i adaptirati u biznis-preduzetničku zonu što će mladi stručnjaci moći da koriste kao svoje prostorije;
 • Njima ćemo pružiti maksimalnu podršku prilikom realizacije projekata koji imaju značaj za grad i bolji život u njemu;
 • Informisaćemo javnost o procedurama i mogućnostima, koje nudi ovakav projekat, da bi se uključilo što više mladih, stručnih i kreativnih kadrova;
 • Jedan dio objekta namijenićemo kreativnim industrijama koje će okupljati umjetnike ne samo sa Cetinja i iz Crne Gore, već i cijelog regiona, i na taj način mapirati naš grad kao mjesto gdje mladi rado dolaze. Projekat će povući i čitav niz pratećih sadržaja koji će imati značaj za grad;
 • Otvorićemo Outlet centar poznatih brendova, koji će biti atraktivan ne samo za potrošače u Crnoj Gori, već i u regionu;  

 

Zato će Demokratski front: 

 • Učiniti da se ubrza razvoj onih djelova Prijestonice, koji su u urbanističkom i infrastrukturnom smislu ostali zapušteni; 
 • Daćemo prioritet privlačenju stranih investitora, ali kojih? Prije svega onih, čiji kapital i porijeklo imovine nijesu pod sjenkom sumnje. Nama ne treba novi ciklus pranja novca, stečenog ilegalnim aktivnostima, već zdrav kapital čije se porijeklo ne dovodi u pitanje; 
 • Za omladinu, nezaposlene radnike na birou i studente planiramo osnivanje „SERVISA USLUGA“, gdje bi uz solidnu novčanu naknadu obavljali poslove kod privatnih i državnih poslodavaca ovisno o njihovim potrebama;

 

Infrastrukturni projekti

 

Mnogi projekti od vitalnog značaja za Prijestonicu nijesu realizovani. Sramota je da u XXI vijeku, dok drugi pričaju o prvom turističkom odlasku na Mars, dosadašnja vlast nije bila u stanju da obezbijedi redovno vodosnabdijevanje i dovede kanalizaciju do svih domova u svojoj Prijestonici, i da riješi pitanje odvođenja atmosferske kanalizacije, koja plave prilikom svakog pljuska. Zato će rješavanje ovih problema biti prioritet. 

Iako rekonstruisane uz velika ulaganja, mnoge ulice, posebno Njegoševa već je propala i zahtijeva novu rekonstrukciju, očigledno zbog neodgovornosti, neznanja ili  „ugradnje“ nekog od lokalnih funkcionera. 

Ulice u gradskom jezgru, a da i ne govorimo o onim malo udaljenijim, potpuno su zapuštene, bez signalizacije, rasvjete i trotoara. 

Demokratski Front, kao odgovorna politička grupacija, ima obavezu da podrži sve započete projekte koji su u javnom interesu, ali prije svega mora da se napravi revizija troškova, jer smatramo da se sve to može mnogo jeftinije i racionalnije. 

Zato će Demokratski front: 

 • Raditi na Izgradnji efikasne mreže atmosferske i fekalne kanalizacije u svim djelovima grada;
 • Intezivirati aktivnosti kako bi se omogućilo redovno vodosnabdijevanje Prijestonice;
 • Založiti se za gradnju bez ugradnje. Smatramo da ćemo na taj način značajno rasteretiti gradski budžet, i da ćemo samim tim uspjeti da višak novca preusmjeravamo na projekte koji tek treba da zažive;
 • Rekonstruisati i modernizovati mnoge ulice u gradu i okolnim selima;
 • Napraviti biciklističke staze, i upodobiti saobraćajnu signalizaciju za ovu vrstu prevoza u cilju  povećanja sigurnosti onih koji koriste biciklo kao prevozno sredstvo;
 • Kroz razne vrste olakšica stimulisati investitore da grade u skladu sa energetskom efikasnošću; 

 

Turizam

 

Cetinje je turistički nedovoljno iskorišćeno, proteklih decenija prepušteno diletantima neplanski vođeno, neinventivno predstavljeno, pritom uz zanemarene i nikad u potpunosti valorizovane kulturne i vjerske objekte, uz sporadične manifestacije koje ponajmanje vrjednuju potencijale grada. Zanemarljiv je broj smještajnih kapaciteta koji zadovoljavaju standarde turizma.  Turisti koji dođu u Prijestonicu ne mogu se snaći, niti postoji javni prevoz do turistima atraktivnih kulturnih i istorijskih lokacija. 

Uprkos gotovo idealnim uslovima za sportsko-rekreativni turizam, ne postoji adekvatna infrastruktura, i pitanje je da li je iko od vlastodržaca u gradu imao interesa da se ovaj grad na taj način oživi. 

Zato će buduća vlast Demokratskog fronta: 

 • Otvoriti turistički info-centar u sklopu koga će postojati mogućnst rentiranja bicikala za obilazak turistički atraktivnih lokacija;
 • Stimulisati izgradnju smještajnih kapaciteta koji zadovoljavaju turističeke standarde;
 • Stimulisati izletnički turizam kroz poseban režim saobraćaja izletničkim autobusima, ili mini kombijima, koji će cijenom karata biti pristupačni zainteresovanima, sa na autobuskom stajalištu jasno istaknutom mapom ruta pojedinih linija i redom vožnje;
 • Iniciraćemo poseban plan za turističku valorizaciju nacionalnih parkova Skadarsko jezero i Lovčen zbog njihovog izuzetnog značaja i njihove povezanosti sa susjednim gradovima i državama;
 • Izgraditi potrebnu infrastrukturu za sportsko-rekreativni turizam, jer je Prijestonica zbog svog položaja i klime, veoma atraktivna za održavanje priprema profesionalnim sprtistima;
 • Osavremeniti turističke putanje i učiniti ih atraktivnijim;
 • Podržati organizovanje gastro-manifestacija;
 • Brendirati neke od gastronomskih specijaliteta ovog kraja (Njeguški sir, medovina, ...);
 • Dati podršku svim projektima koji će obogatiti turističku ponudu; 

 

Kultura

 

Kroz kulturu se najbolje vidi da li je neka vlast okrenuta svakodnevnim potrebama običnog građanina ili ne.

Mnogobrojne institucije kulture u Prijestonici nijesu izvršile značajniji uticaj na kvalitet života i podizanje urbane svijesti, niti su ostvarile širu difuziju u svijesti kolektiva i pojedinaca o neophodnosti usavršavanja kulturnih navika i njihove primjene u svakodnevnom životu. Nijesu ničim motivisale prosječnog građanina da se kreativnim djelovanjem pozabavi Cetinjem, kao gradom u kojem je situirana njegova egzistencija, niti su umanjile vandalizam i nasilje nad imovinom grada. Institucije kulture nijesu uspjele da izazovu pozitivnu transformaciju u estetici i percipiranju grada kao kreativnog djela, čovjekove ideje, znanja i  rukotvorine, niti su pomirile ideološku i „kreativnu različitost“ kao resurse iz kojih bi se razvijao grad. Izostala je i promocija primjera učešća kulturne industrije u razvoju grada, ostale su nerazvijene altenativne kulturne tekovine i izrazi, te je u insistiranju na nacionalnoj matrici kao kapitalnoj za valorizovanje identiteta, Prijestonica lišena provokativnih urbanih aktivnosti.

Nedovoljno se koriste fondovi EU. Zanemarljiv je nivo koprodukcije među lokalnim, ali i među gradskim i regionalnim i državnim institucijama kulture. Saradnja javno-privatnog partnerstva u kulturnom razvoju grada je takođe na niskom nivou. Kultura nije dovoljno valorizovana kroz komericijalno projektovanje, iako za to postoje resursi.

Postavljanje menadžmenta u institucijama kulture po partijskom sistemu pokazalo se višestruko lošim, te je neophodno ukinuti ovu praksu i omogućiti zapošljavanje preko javnog konkursa i sistemom pozitivne diskvalifikacije, tj. u korist boljih stručnih referenci zainteresovanih kandidata.   

Grad, u svojoj suštini, predstavlja društveni proces, i svi njegovi segmenti su u stalnom kretanju, te će se Demokratski front:

 • Zalagati za novu ulogu kulture u životu građana Cetinja kroz holistički princip, u kojem se između pojedinca i društva vrši stalna razmjena ideja, djelovanja i ostvarenje onih ciljeva koji progresivno utiču na stilove privatnog i društvenog života;
 • Obzirom da je stil života zapravo refleksija našeg učešća u svakodnevnim društvenim praksama, ali i naše spremnosti da ovladamo vještinama i prihvatimo određene norme unutar tih praksi, u saradnji s institucijama kulture, samostalno, i u okviru NVO sektora, stimulisaćemo građane da preuzmu ulogu „korektora,“ onog ko uočava nepravilnosti i nedostatke, ali i nudi svoje ideje za njihovo rješavanje;
 • Posebnu pažnju posvetićemo osjetljivim društvenim grupama i u tom smislu predložiti specijalne programe kulture za osobe sa smetnjama u razvoju, sa oštećenim vidom i sluhom, djecu bez roditelja, osobe liječene od bolesti zavisnosti, osobe u stanju socijalne pomoći, stare osobe;
 • Učinićemo da se stavi akcenat na kulturu omladine, koja većinu svog slobodnog vremena provodi po kafićima, zbog čega je u porastu alkoholizam i korišćenje opijata kod starijih tinejdžera. Značaj kulture mora se naglasiti i kroz program u školama, ne samo kroz predmete umjetnosti, već i kroz praksu navikavanja omladine da posjećuju likovne izložbe, koncerte, pozorišne predstave; 
 • Projektovaćemo različite aktivnosti u cilju animiranja stanovništva u ruralnim područjima;

 

Poljoprivreda

Jedan od ključnih elemenata razvoja treba da bude i poljoprivreda. U okolnim selima  u neposrednoj blizini Cetinja postoji ogroman broj zelenih zona, koje su neadekvatno iskorišćene. Grad mora da pruži određene podsticaje za stimulisanje proizvodnje hrane, ne samo u primarnoj proizvodnji, već i preradi.  

Iako Cetinjska opština ima veoma povoljne agroekološke uslove za razvoj mnogih vidova poljoprivredne proizvodnje, oni se ne koriste ni u približnom obimu u odnosu na stvarne mogućnosti. Očuvanost proizvodnih faktora zemljišta, vode i vazduha od zagađenja, značajan su potencijal za razvoj organske proizvodnje. 

Zbog lošeg podsticaja za poljoprivredu stanje je loše, nedovoljna je tehnička opremljenost gazdinstava, zastarjele su tehnologije, ali je i nepovoljna starosna struktura i nizak obrazovni i stručni nivo poljoprivrednog proizvođača  Poljoprivredna proizvodnja je, uglavnom, samo dopunski izvor prihoda. Svake godine veliki procenat obradivog zemljišta ostane neobrađen. 

Kako bi se obezbijedio razvoj poljoprivredne proizvodnje, zasnovan na principima tržišnog privređivanja Demokratski front smatra:

 • neophodnim da opštinski agrobudžet sadrži široku lepezu investicija, kako u primarnom, tako i prerađivačkom sektoru;
 • da važna stavka opštinskog agrobudžeta treba biti i podrška investicijama u infrastrukturu sela: vodosnabdijevanje, snabdijevanje strujom, adekvatna putna infrastruktura, ali i u drugim oblastima života, čime bi se stvarali neophodni uslovi za kvalitetniji život na selu; 

Samo jednom tako osmišljenom agrarnom politikom stvoriće se uslovi za efikasnije korišćenje prirodnih potencijala, povećanje udjela robne proizvodnje i veće upošljavanje ruralnog stanovništva. S povećanjem primarne poljoprivredne proizvodnje povećavaće se i prehrambena sigurnost stanovništva, ali i smanjivati zavisnost od uvoza, što će voditi većem korišćenju lokalnih prerađivačkih kapaciteta. 

Demokratski front smatra da za podršku razvoju poljoprivrede opštinski agrobudžet treba da sadrži sljedeće programe:

 • Omogućavanje kreditne linije za podršku investicijama u primarnom i prerađivačkom sektoru sa povoljnim kamatnim stopama, ročnosti i dužim grejs periodom;
 • Omogućavanje kreditne linije za podršku mladim farmerima, uz niske kamatne stope, povoljan grejs period, i dijelom bespovratna sredstva;
 • Omogućavanje izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture u ruralnim područjima;
 • Obezbjeđivanje nepovratnih subvencija za nabavku sadnog materijala vinove loze i voćnih sadnica, nabavku rasplodnog podmlatka u stočarstvu, za osiguranje usjeva, zasada i stoke, te za unapređenje pčelarstva;
 • Podršku razvoju organske poljoprivrede;
 • Podršku razvoju specifičnih crnogorskih proizvoda koji usljed izražene turističke tražnje imaju potencijalno dobru prohodnost na tržištu;
 • Podršku većem iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta i njegovom dovođenju u stanje veće produktivnosti;
 • Podršku stabilizaciji tržišta kroz otkup poljoprivrednih viškova;
 • Podršku kadrovskom jačanju savjetodavne službe Prijestonice za poljoprivredu;
 • Podršku edukaciji proizvođača (organizovanje savjetovanja, radionica, demonstracionih polja, itd.);
 • Podršku edukaciji proizvođača za korišćenje EU fondova i implementaciju EU legislative;
 • Podršku izradi projektne dokumentacije za proizvodne, skladišne i prerađivačke pogone;
 • Podršku organizovanju i učestvovanju na poljoprivrednim sajmovima u zemlji i regionu;

 

Dio navedenih aktivnosti bio bi najvećim dijelom finansiran iz opštinskog agro i ukupnog budžeta.

 

Zaštita životne sredine

 

Pitanje zaštite životne sredine je jedno od prioritetnih pitanja, koje će Demokratski front rješavati tokom svog mandata na lokalnom nivou. Kroz svoje djelovanje podsticaće politički i društveni angažman različitih aktera, koji je usmjeren na prevazilaženje problema u ovoj oblasti. Zaštita životne sredine predstavlja preventivnu aktivnost u cilju zaštite zdravlja građana na lokalnom nivou.

Ekologiju ne treba posmatrati kao oblast koja usporava ekonomski razvoj. Pametno upravljanje prirodnim resursima i njihova kvalitetna socio-ekonomska valorizacija mogu doprinijeti razvoju sa dodatnim benefitom ekološke održivosti.

Prioritetne mjere:

 • Napraviti održivi plan upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice;
 • Sanirati posljedice požara pošumljavanjem;
 • Lociranje i uređenje prve lokalne sanitarne deponije u skladu sa evropskim standardima;
 • Izgradnja reciklažnog centra sa najmodernijom tehnologijom za preradu sanitarnog otpada;
 • Uključivanje Cetinja u srednjeevropsku regionalnu mrežu koja podstiče i finansira izgradnju postrojenja za tretman gradskog sanitarnog otpada, čime bi ono postalo prvi crnogorski grad sa tim statusom;
 • Donacijama pokrenuti pogon za preradu i reciklažu  PET ambalaže, u prvom redu boca, odnosno pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje. Nabavkom mašina iz donacije i dodjelom lokaliteta iz opštinskog fonda odmah bi mogli zaposliti 80 ljudi u prvoj fazi, jer su potrebni radnici za sakupljanje boca,sortiranje po boji i sastavu, pranje i izdvajanje PET od ostalih materijala, za mehaničko mljevenje do nivoa PET krpica, hlađenje, sušenje i pakovanje u Džambo vreće, te za rad u pogonu za izradu novih proizvoda;
 • Preduzimati mjere zaštite biodiverziteta na teritoriji Prijestonice;
 • Spriječiti nelegalnu devastaciju zelenih površina i sanirati štetu nastalu uklanjanjem drvoreda duž Bulevara i Bajove ulice;
 • Rasteretiti saobraćaj u užem centru grada, zatvaranjem saobraćajnica i širenjem pješačke zone;

 

Socijalna politika 

 

Socijalna politika u Prijestonici je bila neplanska, bez osmišljene strategije, već se vodila uglavnom stihijski, kako bi „gasila požare“ a ne i trajno rješavala socijalne probleme. Ne postoji dom za stare. Prostori koji su namijenjeni našim najstarijim sugrađanima ne daju kvalitetan odgovor na činjenicu da oni zapravo i nemaju velikg izbora kada je u pitanju njihov penzionerski život. 

Demokratski Front mora učiniti sve kako bi se u Prijestonici Crne Gore, olakšao život slojevima društva u stanju socijalne potrebe, kroz posebne socijalne programe. 

U tom cilju Demokratski front će: 

 • Založiti se da stanovi za siromašne ne smiju ostati samo prazna priča, već ozbiljan projekat koji će zahtijevati uključivanje i partnera iz inostranstva, i dati podršku novim oblicima socijalnog stanovanja;
 • Obezbijediti besplatne udžbenike za svu djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole sa tendencijom da se vremenom obuhvate svi razredi osnovne škole;
 • Založiti se za otvaranje dnevnog centra za penzionere, u kojima će naši stariji sugrađani moći da na kreativan i osmišljen način provode svoje vrijeme;
 • Napraviti program inkluzije i za starije osobe sa posebnim potrebama, kroz koji će se raditi na njihovom samostalnom stanovanju, zapošljavanju, uz stalnu podršku stručnih timova koje će formirati Sekretarijat za socijalno staranje;
 • Raditi na eliminisanju fizičkih i institucionalnih prepreka za funkcionisanje osoba sa invaliditetom;
 • Organizovaćemo i mobilne narodne kuhinje, kako bi što više socijalno ugroženih ljudi, koji nijesu u mogućnosti da svakodnevno dolaze u narodnu kuhinju, moglo dobiti besplatan obrok;
 • Projekat geronto domaćica revitalizovati za teritoriju opštine Cetenje, s tendencijom da zaživi i bude održiv i u seoskom području. Održivost će se, prije svega, pokušati obezbijediti preko predpristupnih fondova, što je značajno za ovu oblast;

 

Mladi

 

Mladi se ne smiju posmatrati kao društveni problem, već kao snaga i potencijal budućeg razvoja. Ukoliko lokalna samouprava ne reaguje na vrijeme, potencijal mladih će vremenom prerasti u socijalni problem. Samim tim, ulaganje u omladinsku politiku ne treba posmatrati kao nerentabilnu aktivnost i trošak, već kao investiciju. Ovo investiranje treba shvatiti kao preventivnu mjeru, koja će se kasnije preslikati na smanjenje ulaganja u oblasti socijalne politike. U ovom smislu potpuno treba promijeniti pristup u kreiranju lokalnih politika za mlade, kroz preduzimanje mjera koje neće djelovati na posljedice, već na uzroke trenutnog stanja, u kojem se mladi nalaze u crnogorskom društvu.

Glavni strateški cilj politike za mlade treba usmjeravati ka njihovom osnaživanju da budu aktivni građani. Demokratski front u aktivizmu mladih ne vidi opasnost, već bi za nas ostvarivanje ovog cilja bio naš najveći doprinos crnogorskom društvu na polju demokratije i kreiranju države socijalne pravde. Na taj način ćemo doprinijeti sazrijevanju društva koje će uvijek biti spremno i edukovano da u svakom trenutku reaguje i odbrani svaki pokušaj rušenja demokratskih vrijednosti, a sa druge strane će se osigurati kontinuirani socio-ekonomski i kulturni razvoj grada.

DF će intenzivno raditi na svim politikama koje doprinose blagostanju mladih i stvaranju uslova za kvalitetnu egzistenciju. Ovim mjerama će se osigurati uslovi za angažman mladih u zajednici. U te svrhe, prioritetne mjere koje će DF preduzeti u ovoj oblasti su: 

 • Uspostavljanje strateških partnerstava sa investitorima koji će svojim investicijama doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta za mlade;
 • Razviti dugoročne programe za mlade preduzetnike, a uspješnim polaznicima ovih programa pružati kontinuiranu mentorsku podršku u prve dvije godine pokretanja biznisa; za ove svrhe treba uspostaviti partnerstvo sa investiciono razvojnim fondom Crne Gore i revidirati uslove za kreditiranje mladih preduzetnika, koji su im trenutno nedostižni s obzirom na uslove koji se propisuju;
 • Otvaranje socijalnih preduzeća, koja će raditi za potrebe grada, u kojima će biti zaposleni mladi iz ranjivih grupa, pri čemu bi ostatak profita bio iskorišćen za funkcionisanje omladinskog centra (npr. izrada suvenira itd.);
 • DF će razviti održivi model socijalnog stanovanja koji će tretirati mlade kao posebnu ciljnu grupu, čime će se doprinijeti stvaranju uslova za osnivanje porodice i samostalno življenje;
 • Otvaranje roditeljskih klubova za mlade roditelje;
 • Razviti programe resocijalizacije zavisnika od PAS;
 • Pokrenuti akciju za roditelje „Prijavite dilera”, kako bi se smanjio broj lica koja stavljaju u promet, i daju na uživanje psihoaktivne supstance; 
 • Stvoriti osnovne uslove da mladi na kvalitetan način provode slobodno vrijeme (omladinski centar, festival za mlade, volontiranje, programi neformalnog obrazovanja);
 • Stvoriti prostorne i tehničke uslove za angažman mladih u kulturi. Izgraditi Centar za kulturu, koji će imati širu namjenu – probe bendova, amaterski teatar, književne večeri, muzičke večeri itd.;
  • Osnovati Gradski fond za stimulativno stipendiranje deficitarnih kadrova, najboljih studenata i učenika;

  

Obrazovanje mladih

 

Lokalna samouprava ima mandat da na različite načine doprinosi poboljšanju kvaliteta obrazovanja na teritoriji opštine Cetinje. Prioritetne mjere u ovoj oblasti su sljedeće:

 

 • Unapređenje infrastrukture i uređenje prostora oko obrazovnih ustanova;
 • Otvaranje Zanatskog centra;
 • Otklanjanje arhitektonskih barijera u osnovnim i srednjim školama kako bi se stvorili nesmetani uslovi za inkluziju osoba sa invaliditetom;
 • Obezbjeđivanje tehničkih i prostornih kapaciteta za realizaciju programa neformalnog obrazovanja;
 • Razviti održive modele funkcionisanja obrazovnih servisa za mlade koji nisu u mogućnosti da pohađaju različite kurseve zbog teške socio-ekonomske situacije u kojoj se nalaze;
 • Napraviti bazu podataka mladih koji su napustili školu, uključiti ih u neformalne programe obrazovanja i motivisati da učestvuju u različitim programima mobilnosti (Erassmus +) kako bi ih animirali da završe započeto školovanje;

 

Socijalna inkluzija mladih

 

Svi programi, namijenjeni mladima, biće bazirani na konceptu inkluzije ranjivih grupa. Na taj način će se uticati na smanjenje predrasuda i podsticati socijalna kohezija na lokalnom nivou. DF neće kreirati posebne programe za socijalno isključene grupe. Svaki postojeći program će biti prilagodjen svim grupama koje su označene kao ranjive grupe, a sa druge strane razviće se efikasni kanali uključivanja ovih grupa u različite programe. U socijalno isključene grupe mladih na lokalnom nivou Demokratski front percipira:

 • mlade sa invaliditetom;
 • mlade Rome i Egipćane;
 • mlade, koji su bivši zavisnici (resocijalizacija);
 • mlade, koji su prijevremeno napustili školovanje;
 • mlade, samohrane roditelje;
 • mlade, žrtve nasilja;
 • mlade iz ruralnih područja; 

 

Sport

 

Sport u Prijestonici postao je poligon za politički marketing. Rezultati se često stavljaju na političku adresu, a objektivno, novac koji se ulaže u razvoj sporta je nedovoljan. Takođe smatramo da klubove treba da vode stručni ljudi koji imaju sportsko iskustvo iza sebe. 

Zato želimo da, kao nova vlast, stvorimo uslove za:

 

 • Kvalitetan razvoj rekreativnog i profesionalnog sporta;
 • Da revidiramo način finansiranja sporta iz budžeta;
 • Povećati sredstva za gradske klubove, kako bi se mogli adekvatno pripremati za međunarodna takmičenja;
 • Unaprijediti postojeće sportske objekte, a zatim u skladu s mogućnostima izgraditi nove;
 • Stimulisati razvoj atletike;
 • Stimulisati sponzore i donatore da finansiraju rad klubova;
 • Omogućiti što više besplatnih sportskih škola za djecu;