Radulović: Prostor je poslije znanja najznačajniji resurs sa kojim raspolaže jedna država (VIDEO)

Prof. dr Branko Radulović

PREDLOG

ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA 

Teze:

 • 26.9.17.godine zakazana je sjednica Trećeg Vanrednog zasijedanja sa jednom tačkom dnevnog reda: Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.
 • U pitanju je izuzetno važna oblast i sistemski zakon.
 • Prostor je poslije znanja najznačajniji resurs sa kojim raspolaže jedna država.
 • Planiranje prostora, njegovo očuvanje, racionalno i efikasno korišćenje, zaštita, unapređenje i dugogodišnja održivost su od najvećeg državnog interesa.
 • Odnos prema prostoru u Crnoj Gori, posebno u poslednjih petnaest godina, je bio krajnje neodgovoran.
 • Donošenjem odluke o potpunoj liberalizaciji tržišta nekretnina za sve građane svijeta i SSP-u u kojem  nijesu postojale klauzule reciprociteta, veličine i namjene prostora i vremenskog odlaganja za prodaju građanima EU je presedan u svjetskoj i EU praksi i proizveo je haos, nelegalne radnje, pranje novca i trajnu devastaciju najatraktivnijih destinacija.
 • Danas, bez obzira koje na vlasti, da li su u pitanju državni ili lokalni organi, ministrarstva ili lokalne samouprave, manje-više, svi imaju negativni, često kriminogen, odnos prema prostoru. Budva i Petrovac to najbolje pokazuju, urbani genocid se nastavlja i sa ovom vlašću.
 • Postavlja se pitanje - koji je motiv Vlade da se po hitnom postupku donese Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata.
 • Da li je u pitanju to da se zaustavi haos, revitaluzije, sačuva i unaprijedi preostali prostor i sistemski riješi ova oblast ili je u pitanju uništenje i otimačina preostalog atraktivnog prostora.
 • Ukoliko je u pitanju zaustavljnje haosa tada je ovaj predlog nekvalitetan.
 • Radikalne promjene u ovoj oblasti zahtijevaju opšti i stručni konsenzus, saglasje sa EU praksom, donošenje brojnih zakonskih rešenja i neophodnu logističku i organizacijsku podršku za punu implementaciju, što sa ovim predlogom nije slučaj.
 • Određeni stepen centralizacije usvajanja propisa, funcionisanja, odlučivanja i kontrole u oblasti planiranja prostora i izgradnji objekata mogla bi u ovom haotičnom stanju da bude djelotvorna i  u saglasju je sa EU praksom. Normalno,  ukoliko bi se zapazio integralni pristup u planiranju prostora, prostorna održivost, slobodan pristup podacima, zaštitio javni i privatni interes.
 • Glavni nedostatak ovog zakonskog predloga je preobimna  sadržina pitanja koji uređuje, a koja su često kontradiktorna, nedefinisana i neusaglašena.
 • Zato, neophodno je, prije svega, razdvojiti oblast planiranja prostora i oblast izgradnje objekata.
 • U oblasti planiranja prostora potrebno je usvojiti Zakon o planiranju prostora, zatim Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o katastru.
 • U oblasti izgradnje objekata potrebno je usvojiti Zakon o izgradnji, Zakon o postupku sa nezakonitim izgrađenim objektima, Zakon o građevinskim proizvodima.
 • Takođe je potrebno usvojiti Zakon o poslovima i djelatnostima uređenja prostora i izgradnje, Zakon o upravnoj taksi, Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u građevinarstvu i uređenju prostora.
 • Potrebno je Ministarstvo održivog razvoja i turizma transformisati u Ministarstvo turizma i Ministarstvo održivog razvoja.
 • Neophodno je povezati subjekte planiranja prostora, osnovati Zavod za planiranje prostora Crne Gore, koji će obavljati stručne poslove na državnom nivou, kao i regionalne zavode i zavod za Podgoricu, zatim uvesti informacioni sistem planiranja prostora, te metodiku izvještavanja o stanju u prostoru.
 • Neophodno je usvojiti i inovirati Strategiju prostornog razvoja Crne Gore, kao bazičnog državnog dokumenta, na period od 20 godina, od strane Skupštine Crne Gore.
 • Potrebno je usvojiti i inovirati  prostorne planove višeg i nižeg reda i prostorne planove posebne namjene.
 • Prostorne planove na nivou Crne Gore i planove posebne namjene treba da usvaja Skupština Crne Gore.
 • Urbanistički plan uređenja na nivou Crne Gore treba da donosi Vlada.
 • Prostorne planove nižeg reda potrebno je da usvajaju lokalne skupštine uz prethodnu obavljenu javnu raspravu, mišljenje zavoda i saglasnost Ministarstva.
 • Inplementacija prostornih planova, lokacijske dozvole, promjena namjene prostora, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski institut, nadzor moraju biti posebno i detaljno definisane uz saglasje sa EU praksom.
 • Međutim, očekivati je, da je prava namjera Vlade donošenja ovog zakona još intezivniji nastavak dosadašnje prakse, rasprodaja i devastacija preostalog prostora, konkretno, Buljarice, Kraljičine plaže, Plavih horizonata, Ulcinjske solane, Valdanusa, pod sloganom nove investicije i rast BDP.
 • Jasno je, sa nivoa javnog interesa, Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata treba povući iz procedure i ovu značajnu oblast urediti uistinu sistemski. Do tada sadašnji haos i korupciju koji vladaju na svim nivoima zaustaviti opštim moratorijumom na donijete odluke.

 

 Prof. dr Branko Radulović,                                                                                                          18.9.2017. god

 član Predsjedništva DF-a