Jokić: Problem zagađenosti leži u nemaru i neradu nadležnih inspekcijskih službi

Radomir Jole Jokić

Imajući u vidu da se razni otpad uliva i baca kako u samu rijeku tako i duž obale Lima, ovih dana smo dobili nove informacije od strane građana na nove posledice koje prouzrokuju  i ovako narušenu ekološku sliku rijeke Lim. Neki od uzročnika koji zagađuju i uništavaju riblji fond u samoj rijeci jesu mnogobrojni auto servisi i auto otpadi koji svoje nazovi viškove otpada bacaju isključivo u rijeku Lim. Oko stotinu auto servisa i auto perionica se nalazi u našem gradu, a po našim saznanjima samo njih 3-4 imaju ugrađene separatore koji služe za odvajanje i prečišćavanje ulja koje prilikom mijenjanja u autu kod svih ovih koji nemaju separatore završi tamo gdje ugrožavaju životnu sredinu.

Takođe smo dobili podatak da u našoj opštini ima preko deset hiljada auta i da se godišnje iz tih auta u prosjeku promijeni oko 5 litara ulja što otprilike čini oko deset tona ulja. Takođe oko 40 hiljada guma se godišnje promijeni i većina njih završi po staroj dobroj navici u koritu i obalama rijeke.

Kada bi Republička ekološka inspekcija radila svoj posao u korito rijeke Lima bi danas bilo i raznolikog ribljeg fonda koji je danas upravo neradom ove službe doveden bukvalno do nestajanja. Ono što nas interesuje i što pitamo nadležne Republičke inspekcijske službe jeste koliko auto servisa i auto perionica imaju, i da li su dužni da imaju elaborat o procjeni uticaja štete na životnu sredinu. Kada bi se svi pridržavali navedenih procedura i kada bi nadležne službe radile svoj posao, ne bi danas imali ovako narušenu ekološku ravnotežu i do ove mjere zagađenu rijeku Lim. Problem zagađenosti kako same rijeke tako i uopšte životne sredine leži u nemaru i neradu nadležnih inspekcijskih službi, koje na osnovu onoga što golim okom i na svakom koraku možemo zapaziti, očito selektivno primjenjuju zakon.

 

Radomir Jokić

Predsjednik O.O. PZP B. Polje i predsjednik

skupštinskog odbora za planiranje i

stambeno-komunalnu djelatnost