Jokić: Zajednički stanimo u odbranu sela Lijeske i rijeke Lještanice

Radomir Jole Jokić

Da su pojedinci iznad zakona i da za njih ne važe čak ni prirodne granice i potrebe mještana, najbolje potvrđuje slučaj stanovnika sela Lijeska koji se bore da sačuvaju svoju rijeku Lještanicu. Priroda nije škrtarila kad je u pitanju čitav kraj Vraneške doline već je ovaj lijepi i raznoliki predio debelo nagradila svojim bogatim darovima. Tako na ovom području imamo pored raznolike četinarske šume i bogat vodeni resurs. No ne lezi vraže, sjetiše se dušebrižnici Lijeske tako što ce joj otuđiti ono najdragocjenije a to je njena rijeka Lještanica.

Pokret za Promjene sa posebnom pažnjom prati, i nadležne u državi upozorava da saslušaju zahtjev mještana da im ne diraju rijeku bez čijeg postojanja ne bi bilo ni života u ovom selu. Graditi hidroelektrane i urušavati prirodnu ravnotežu po svaku cijenu je prosto neshvatljivo. Ako je gradnja hidroelektrane uslov da se selo isprazni i da i ono malo stanovništva što je ostalo napusti i odseli se onda neka je graditeljima prosto.

Mi u Pokretu za Promjene smatramo da nema tog opšteg interesa već da je u ovom slučaju samo lični i pojedinačni iza kojeg stoje moćnici sakriveni iza pojedinaca.

Pozivamo i naše kolege iz drugih odborničkih klubova da zajednički stanemo u odbranu sela Lijeske i rijeke Lještanice. Mještanima dajemo punu podršku i ako bude trebalo lično sa njima ćemo stati u zaštitu ovog prirodnog dragulja.

Očekujemo da će razum i dogovor mještana sa investitorom uroditi plodom, da će rijeka ostati u upotrebi selu i stanovnicima sela a ne u upotrebi pojedinaca. Očekujemo i nadamo se da će Lještanica i u narednom vremenu služiti selu, da će biti ponos mještana i razlog zbog  kojeg će se selo uvijek i rado ujediniti kao što se sada ujedinilo i složilo oko zaštite rijeke.

Radomir Jokić

Predsjednik O.O. Pokreta za Promjene Bijelo Polje