Medojević: Loši krediti ugrožavaju stabilnost finansijskog sistema

Nebojša Medojević

Godinama upozoravam da će problem loših kredita (NPL - Non Perfomace Loan) ugroziti stabilnost finandijskog sistema i depozite građana i privrede u komercijalnim bankama. Jos od 2008.g kada su privatne banke masovno odobravale kredite , ne vodeći računa o kreditnim rizicima i uzimajuci kolaterale manje vrijednosti od kredita. Mnogi tajkuni bliski režimu su uzimali na desetine miliona EUR kredita od banaka za rizične poslove, a često i sa kriminalnom namjerom da novac prebace na privatne račune, bez namjere da kredite ikada vrate. Bankama su ostajale nekretnine cijom prodajom nijesu mogli nadoknaditi ni dio plasiranih kredita. Tako su nastajale rupe u bilansima banaka , koje su fiktivno pokrivane friziranjem finansijskih izvjestaja, uz direktnu pomoc Centralne Banke Crne Gore.

Krediti koji nikad neće buti vraćeni i koji nijesu obezbjeđeni adekvatnim i održivim kolateralima, su godinama u knjigama banaka prebacivani iz jedne u drugu klasu, fiktivno reprogramirani, prebacivani na majke banke, faktoring kompanije i uz pomoc CBCG, banke su izbjegavale da otpišu ove kredite kao sopstveni trošak, jer bi u tom slučaju morale da dokapitalizuju banku sosptvenim sredstvima, kako bi zadržale koeficijent adekvatnosti kapitala na nivou predviđenim zakonom.

Pare građana i privrede su nestajale iz banaka, a rupa u bilansima je bila sve veća. CBCG je svjesno i kontinuirano učestvovala u friziranju bilansa i pomagala bankama u ovom kriminalu.

Upozorio sam građane da njihovi depoziti u ovakvim nesolventnim bankama nijesu sigurni i da brzo mogu doći u situaciju da je mogu da podignu svoj novac. Svjetska banka i MMF su prošle godine prepoznale ovaj problem i ukazale ja rizik za finansijsku stabilnost zbog problema u bankama. Problem je postao akutan prosle godine, kada je stao priliv od proketa narkotika, zbog rata narko klanova i banke su dospjele u problem nelikvidnosti. 

Jednostavno u bankama nema para, a izvjestaji su frizirani. To se godinama peglalo prilivima iz nelegalnih poslova, šverca i pranja novca. Sada toga nema i Guverner CBCG već najavljuje da je stabilnost finasijskog sistema jedan od najvećih rizika nase ekonomije. Prema mojim saznanjima najmanje dvije banke ce se obratiti CBCG sa zahtjevima za sanaciju i da će troškovi sanacije pasti na teret deponenata tj građana i budžeta tj opet građana.

Navikao sam da građani moja upozorenja i predviđanja ne shvataju dovoljno ozbiljno i da više vjeruju Đukanoviću i njegovim medijima i plaćenim ekonomskim analitičarima.

Stanje u bankarskom sektoru je dramatično loše i mnogi građani mogu ostati bez svojih štednih uloga, a budžet može biti opeterećen novim troškovima. Banke su opljačkane od strane njihovih menadžera i režimsih tajkuna. Pare su na njihovim privatnim računima, a gubici u bilansima banaka koje će pokriti štediše i poreski obveznici.

U kampanji DF-a za parlamentarne izbore, ja sam sve ovo najavio i pozvao građane da podrže DF jer jedino DF ima plan kako da se riješi ovaj problem i da štedni ulozi građana i privrede budu zaštićeni od kriminala uprava banaka i tajkuna.

Većina građana nije ozbiljno shvatala moja upozorenja i kad budu ostalo bez dijela svojih štednih uloga ili kad ne budu mogli da ih podignu i dobiju priznanice, neka se sjete mojih rijeci i programa DF-a.