Lekić: Zaustaviti privatizaciju Luke Bar

Aleksanar Saša Lekić

Rezultati pregovora između menadžmenta Luke Bar sa poljskom OTL grupacijom o kupovini 30 % akcija koje se nalaze u državnoj svojini ne idu u prilog očekivanjima u pogledu uspješnosti ove privatizacije i očuvanju nacionalnih interesa. Uspješnom privatizacijom se ne moze smatrati ona kojom se prodaje 30% akcija ovako značajnog preduzeća za svega 8.520.000 eura. Pored toga navodi poljskog investitora da će značajno povećati obim pretovara tereta i gotovo utrostručiti obim prometa u naredne tri godine predstavlja nerealanu procjenu i obećanja koja nemaju jasno utemeljenje.

Nedostaju odgovori na značajna pitanja kao što su: kakva će biti strategija dugoročne saradnje sa postojećim ali i sa novim klijentima, u koje kapacitete će se investirati, da li zaposleni saglasno povećanju prihoda mogu računati na povećanje zarada, obuke i druga ulaganja u ljudski resurs i ostale vidove motivacija? Ovo su pitanja sa kojima bi javnost a pogotovo zaposleni u Luci Bar morali biti upoznati. Ono sto je poznato do sada jeste obećanje investitora da će da zadrži sve zaposlene uz kolektivni ugovor na tri godine, te se postavlja pitanje šta će biti nakon toga. Poznato je i to da se 30% akcija koje se nalaze u vlasništvu države prodaju po cjeni od 8.520.000 eura koliko približno vrijedi izgradnja oko 220 m auto puta. Sa privatizacijom Luke Bar pod ovakvim uslovima ne može biti zadovoljna niti jedna zainteresovana strana.

Nije pravo vrijeme za privatizaciju Luke Bar. U prilog tome govori i sama izjava predsjednika tenderske komisije Branka Vujovića da je cijena od 8,5 miliona eura ono sto se kroz pregovore sa partnerom moglo postići. Vođenje odgovorne politike bi podrazumijevalo da se ne žuri sa privatizacijom po principu prodati što prije po cjeni koja se trenutno može postići jer u perspektivi, tj u nekom kasnijem vremenskom period će se steći bolji uslovi imajući u vidu da preduzeće trenutno dobro posluje, bez većih problema i ostvaruje pozitivan finansijski rezultat. Pored toga modernizacija željezničke pruge i izgradnja djela auto puta jednim djelom će riješiti problem saobraćajne mreže i time investiranje u Luku Bar učiniti atraktivnijem. Nakon toga možemo očekivali bolje ponude i bolju procjenu vrijednosti imovine preduzeća, te razmišljati o tome da li je i pod kojim uslovima potrebno privatizovati Luku Bar kao jedan od najznačajnijih resursa za našu opštinu i za Crnu Goru. Pritom ne treba isključiti ni mogućnost Joint venture inesticija kao vid javno-privatnog partnerstva koji se pokazao kao uspješan vid privatizacije u svijetu i kada su u pitanju Luke i željeznice kao nosioci privrednog razvoja.

Prodaju djela akcija Luke Bar kao jednog od najznačajnijih resursa naše Opštine po čjeni od svega 50c po dionici uz veliku neizvjesnost u pogledu budućnosti njenog razvoja i ostvarivanja interesa zaposlenih, odnosno naših sugrađana, možemo ocjeniti kao rasprodaju državnih resursa, i još jednom u nizu pogrešnih odluka Vlade kada je u pitanju politika privatizacije i očuvanje nacionalnih interesa. Među katastrofalnim posljedicama dosadašnjih privatizacija barskih preduzeća važno je napomenuti i ugovor o koncesiji iz 2013 godine kojim je Luka Bar je pođeljenja na dva djela, AD Luka Bar u vlasništvu države i AD Port of Adria u vlasništvu turske kompanije koja se bavi pretovarom generalnih tereta i kontejnera. Ovakva podjela Luke Bar, koja je projektovana kao jedinstvena prostorna i tehničko-tehnološka cjelina smanjila je njenu efikasnost, nije došlo do očekivanog povećanja konkurentnosti, a dio Luke koji je kroz koncesije dat na korišćenje inostranoj kompaniji smanjio je broj zaposlenih i obim pretovara i posluje sa negativnim finansijskim rezultatom. Podjeliti Luku Bar putem koncesije na dva preduzeća predstavlja vidljiv promašaj u privatizačionoj politici Vlade, odluka koja je očigledno doneta bez adekvatnih stručnih i naučnih analiza, ne vodeći računa o benefitima svih zainteresovanih strana.

Luka Bar je u razvoju grada i životu Barana imala veliku ulogu i značaj. Luka Bar je i danas predpostavka razvoja naše Opštine, vrata u svijet i nada mnogih porodica koje ovdje žive. Stoga ne čudi da među Baranima dominira mišljenje da Luka treba da ostane u državnom vlasništvu. Prodaji Luke po već dogovorenim uslovima se protivi i Sindikat Luke Bar, sve opozicione partije, dok je Skupština Opštine Bar na sjednici odrzanoj 27 Marta nakon visesatne rasprave jednoglasno usvojima zakljucak da ,,smatra da je cjelishodno’’  da se zaustavi postupak prodaje 30 posto akcija AD Luka Bar iz državnog paketa, dok se između ostalog ne završe infrastrukturni projekti u funkciji poslovanja Luke, odnosno rekonstrukcija željeznice i izgradnja auto-puta. I pored toga što ovakav zaključak lokalnog parlamenta u Baru nije obavezujući za Vladu Crne Gore ovo predstavlja jasan signal upućen Vladi da vodi više računa o nacionalnim iteresima i čuje glas Barana čiji su predstavnici u Skupštini Opštine jednoglasno podržali ovakav zaključak.

Demokratski front apeluje na veću transparentnost u procesima donošenja ovako važnih odluka od nacionalnih interesa za Crnu Goru. Takođe pozivamo na odgovrnost za posljedice štetnih privatizacija u Baru među kojima su i smanjenje broja zaposlenih nakon privatizacije AD KTGT-a kao i izrabljivanje onih koji su ostali u ovom preduzeću. Kako ista sudbina ne bi zadesila i Luku Bar tražimo da se uvaže naši argument, pozivamo Vladu da se rukovodi opšte društvenim i dugoročnim interesima i ciljevima, te da odustane od prodaje Luke po već dogovorenim uslovima sa poljskom OTL grupacijom.

 

Aleksandar Lekic            

Clan GO PzPa

Odbornik DF-a u SO Bar