Inicijativa PzP od prije tri godine - slučaj KAP!

Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP)

Prije tri godine, tačnije 22. novembra 2010 godine, Pokret za promjene podnio je Vrhovnom državnom tužiocu inicijativu za preispitivanje Odluke Vlade da sklopi Ugovor o poravnanju sa CEAC Holdings, EN+Group Limited, Kombinat Aluminijuma Podgorica i Rudnicima Boksita Nikšić.

Tada je Pokret za Promjene insistirao da se ova inicijativa razmotri po hitnom postupku, upozoravajući da ukoliko ovaj  ugovor stupi na snagu  to  može izazvati nesagledive posljedice po državnu imovinu.

 

Vlasnik KAP je do podnošenja ove inicijative pokazao da se radi o nepouzdanom partneru , koji prije svega ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Takođe je ustanovljeno da je partner sklon utaji poreza, neplaćanju prispjelih obaveza prema dobavljačima , posebno prema onima koji su u većinskom vlasništvu države ili ih država upravljački kontroliše(Elektroprivreda Crne Gore i Montenegro bonus, i sl.)

Već tada je bilo jasno, i Pokret za promjene je u svojoj inicijativi  precizno  naveo da je Vlada izdala garancije  za plaćanja koja KAP ima prema  bankama i dobavljačima u iznosu od 135 miliona eura, čime se država izložila  ozbiljnom riziku plaćanja obaveza KAP u narednom periodu prema postojećim povjeriocima koji nisu htjeli da reprogramiraju prispjele obaveze bez garancije države.

Vlada Crne Gore nije uradila ništa kako bi se zaštitila od  te mogućnosti, čime je ugrozila likvidnost budžeta. Jedini zalog koji je vlasnik KAP dao su akcije tog preduzeća, za koje Vlada NIJE izvršila nezavisnu procjenu vrijednosti , pa samim tim u datom trenutku nije ni znala njihovu vrijednost.  Imajući u vidu poslovne rezultate  KAP iz 2009 godinei iskazani gubitak od 40 miliona eura , nivo zaduženja i strukturu proizvodnje , realno je ocijeniti da je vrijednost kapitala KAP negativna, tačnije akcije KAP kao finansijski instument i likvidna imovina ne vrijedi NIŠTA.  U slučaju da povjerioci KAP naplate dio ili cijeli garantovani iznosto bi za državu značio direktan gubitak od 135 miliona eura. Neadekvatna zaštita interesa države i državne imovine , takođe predstavlja osnov sumnje da je ovlašćeno lice namjerno i svjesno svojim postupanjem ili nepostupanjem prouzrokovalo ogromnu štetu po državnu imovinu i budžet države , što takođe ima elemente krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja – navodi se između ostalog u Inicijativi prema VDT.

22.11.2010 godine ova inicijativa koju je u ime Pokreta za Promjene podnio Nebojša Medojević odbijena. Danas svi plaćamo posljedice neodgovornog odnosa predstavnika Vlade prema imovini države, budžetu , građanima. Čekanje i odlaganje rješenja uzrokovalo je štetu koja iznosi više stotina miliona eura, i koja je donijela profit privatnim licima- vlasnicima KAP,a istraga bi trebala da pokaže da li je riječ o djelovanju organizovane kriminalne grupe ili ne. 

 

U prilogu možete pročitati integralnu verziju inicijative.

Prilozi:
Skinite ovaj fajl (PZP Inicjativa VDT KAP 191010.doc)PZP Inicijativa KAP 22.11.2010.[PZP Inicijativa KAP 22.11.2010.]68 Kb