Branka Bošnjak

 

 

 

Lični podaci

Datum rođenja: 23.01.1970.
Mjesto rođenja: Plužine

Kontakt

E-mail:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Dr BRANKA BOŠNJAK, od oca Tomislava i majke Natalije, rođene Blagojević, rođena je 23. januara 1970. godine u starim Plužinama.

Završila je osnovnu školu “Milorad Musa Burzan” u Podgorici 1985. godine, a zatim i gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici, 1988. godine. Na saveznom takmičenju Pokret nauka mladima na nivou SFRJ osvojila je srebrnu medalju iz oblasti hemije. Dobitnica je nagrade “Luča” za postignuti uspjeh tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. 

Diplomirala je na odsjeku Metalurgija, Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, 1993.godine, kao student generacije. 

Poslijediplomske studije završila je 1997.godine na istom fakultetu, Katedri za fizičku metalurgiju, kada je odbranila magistarsku tezu pod nazivom ²Poboljšanje mehaničkih osobina nodularnog liva NL-60 izotermalnim kaljenjem”. 

Doktorsku disertaciju “Uticaj nikla, molibdena i bakra na svojstva austemperovanih nodularnih livova”, odbranila je 2001. godine, takođe na Metalurško-tehnološkom fakultetu, u to vrijeme, kao jedan od najmlađih doktora nauka na Univerzitetu Crne Gore. 

Od 1994 – 1997.godine radila je kao saradnica u nastavi, a zatim kao asistentkinja na Katedri za fizičku metalurgiju, Metalurško-tehnološkog fakulteta. Izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore 2003. godine na predmetu “Izbor metala i legura”.  

Od 1998-2017.godine radila je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore na poziciji savjetnice za nauku u Kabinetu rektora. Dodatno je bila angažovana i kao sekretarka Komisije za nauku, Vijeća za prirodne i tehničke nauke a bila je i sekretarka Odbora za izdavačku djelatnost Univerziteta Crne Gore. 

Bila je i članica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 2012.godine. 

Trenutno na Univerzitetu Crne Gore pokriva poziciju Koordinatora za transfer tehnologija u Centru za materijale i tehnologiju, Metalurško-tehnološkog fakulteta. 

Deset godina,  2002-2012.godine bila je angažovana kao koordinatorka za Crnu Goru, Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje. Bila je zadužena za realizacju programa Stejt dipartmenta, JFDP programa (Junior Faculty Devenlopment Program) namijenjenog usavršavanju univerzitetskog kadra iz Crne Gore na renomiranim univerzitetima širom SAD-a, kao i A-SMYLE programa razmjene (American, Serbian and Montenegrian Youth Leadership Exchange), u okviru koga su srednjoškolci iz Crne Gore imali priliku da o trošku američke Vlade pohađaju američke srednje škole i borave godinu dana u SAD-u. 

Od 2004-2006.godine bila je predstavnica Univerziteta Crne Gore u Odboru za nauku, Komisije tadašnje države Srbije i Crne Gore za saradnju sa UNESCO-om. 

Kao dobitnica stipendija stranih vlada i fondova Evropske unije boravila je na višemjesečnim stručnim specijalizacijama na Univerzitetu u Birmingemu - Velika Britanija, zatim na postdoktorskim studijama na jednom od najstarijih univerziteta u Evropi, Katoličkom Univerzitetu u Luvenu – Belgija i postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Ljubljani – Slovenija.

Kao dio logističkog tima Univerziteta Crne Gore za učešće Arhitektonskog fakulteta na Venecijanskom bijanalu arhitekture, boravila je u Veneciji, Italija. 

Učestvovala je u realizaciji TEMPUS programa Promoteri Bolonjske deklaracija  (Creation of Montenegro Team of Bologna Promoters), u periodu 2005-2006. godina u sklopu koga je boravila dva puta na Univerzitetu La Sapinca u Rimu.

Takođe je 2010 godine boravila kao predstavnica Univerziteta Crne Gore u posjeti univerzitetima u Parizu, na temu značaja naučnih inkubatora i startapova za razvoj privrede grada. 

Takođe je imala čast da 2011. godine bude odabrana da učestvuje u prestižnom programu State Department-a, International Visitor Program tokom koga je boravila mjesec dana u više država SAD-u i usavršavala se na temu „Rješavanje konflikata“. 

Autor je i kooautor velikog broja naučnih radova iz oblasti metalnih materijala objavljenih u domaćim i renomiranim međunarodnim časopisima poput britanskog „Materials Science and Technology“, amaičkog „Journal of Engineering and Performance“, te Japanskog „ISIJ International“, sa visokim impact factorom na SCI listi, kao i radova prezentiranih na naučnim i stručnim konferencijama. Učestvovala je u nizu naučnih projekata, od kojih su neki imali i međunarodni karakter. Bila je mentor na nekoliko diplomskih radova studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta. 

Prepoznata u međunaodnoj javnosti po svojim naučnim radovima iz oblasti ADI materijala, bila je angažovana kao spoljni saradnik - recezent u međunarodnom časopisu “Wear”- Institute for Manufacturing iz Kembridža. 

Od 2006.godine aktivno se bavi politikom. Jedna je od osnivača i potpredsjednica je parlamentarne partije Pokret za promjene. 

Kroz saradnju Pokreta za promjene sa bratskom  Konzervativnom partijom Velike Britanije u više navrata je boravila u Londonu u posjeti njihovom Parlamentu, sarađivala sa ženskom organizacijom Doma Lordova i učestvovala u terenskoj kampanji za izbor Borisa Džonsona za gradonačelnika Londona.  

Kao predstavnica Pokreta za promjene učestvovala je u velikoj humanitarnoj akciji posvećenoj emigrantima u Siciliji, u organizaciji Evropskih konzervativaca i reformista. 

Bila je poslanica Skupštine Crne Gore u više saziva, saziv ustavotvorne Skupštine 2006-2009. godine, 25. I 26. saziva Skupštine Crne Gore, 2012-2020. godine. Bila je u više saziva članica skupštinskih odbora: Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost,  Administrativnog odbora, Odbora za antikorupciju, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za reformu izbornog zakondovastva. Takođe je bila članica Interparlamentarne unije, delegacije skupštine pri parlamentarnoj skupštini NATO. Bila je član i skupštinske Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. 

U dva mandata (2010-2014; 2014-2018) je bila i odbornica u Skupštini Glavnog grada – Podgorica. U prvom mandatu obavljala je i funkciju šefice Kluba odbornika Pokreta za promjene. 

U periodu od 2013-2016.godine bila je kao predstavnica Skupštine Crne Gore punopravna članica Senata Prijestolnice Cetinja.

U mandatu 2016-2020. godine preko Građanske alijanse a uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoističnu Evropu - Biodiverzitet i u saradnji sa političkim školama iz Srbije i Makedonije delegirana je kao članica neformalne zelene poslaničke grupe kako bi teme životne sredine dobile zasluženi prioritet i našle se u fokusu prilikom odlučivanja u crnogorskom parlamentu.

Završila je i Školu demokratskog rukovođenja i Regionalnu akademiju za demokratiju na temu jačanja demokratskog kapaciteta institucija, tokom kojih je boravila u Briselu, Oslu, Strazburu i Berlinu. 

Kao članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport boravila je u Njemačkoj da se upozna sa njihovim obrazovnim sistemom, posebno dualnim sistemom stručnog obrazovanja. 

U političkoj karijeri je učestvovala u nizu međunarodnih konferencija, kongresa,  panela, okruglih stolova, od kojih su mnogi bili organizovani na visokom nivou u vodećim institucijama EU ili zemalja članica EU. 

U parlamentarnom životu bila je predlagač više zakonskih predloga od kojih izdvajamo Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru. 

Jedna je od osnivača humanitarne fondacije Banka hrane. 

Govori engleski jezik i posjeduje elementarno znanje italijanskog jezika.